Představujeme projekt
Národního muzea pivovarnictví

REVITALIZACE HISTORICKÉHO LIECHTENSTEINSKÉHO PIVOVARU,
OBNOVA PŮVODNÍ TECHNOLOGIE A ZPŘÍSTUPNĚNÍ UNIKÁTNÍHO MUZEA PIVOVARNICTVÍ A ARCHIVU V KOSTELCI NA ČERNÝMI LESY

PROJEKT JE FINANCOVÁN Z FONDŮ EHP 2014-2021

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:  Vytvoření interaktivních prohlídkových okruhů živého Národního muzea pivovarnictví


Realizátor projektu: Národní muzeum pivovarnictví o.p.s.

Číslo projektu: KU-CH1-128

Partneři projektu z ČR: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT

Partneři projektu z donorských státu: KVEIKTRAINING.COM (Norské království) a The Herring Era Museum (Island) SID.IS/ENG

Realizace: 15.4.2021 – 30.4.2024

Výše grantu: 37 411 683 Kč (1 455 707 EUR)

Celkové způsobilé výdaje: 41 603 537,00 (1 618 814 EUR)

Místo realizace projektu: Středočeský kraj – Kostelec nad Černými lesy


Cílem projektu je revitalizace pivovaru, která spočívá v obnově havarijních úseků areálu pivovaru a v kompletní obnově původní technologie pivovaru, která bude následně umístěna do trvalých expozic. Značnou část expozice uvedeme do provozuschopného stavu pro vytvoření unikátního živého muzea.

Objekty pivovaru určené k revitalizaci jsou zásadně staticky narušené, masivně do nich zatéká a dochází k nevratným škodám, interiéry těchto budov jsou také zdevastované. Rovněž vybrané technické movité památky jsou poškozené a dochází u nich k degradaci vyžadující okamžité kompletní ošetření a restaurátorský zásah.

Navržený projekt obsahuje vedle stavebních a restaurátorských aktivit také zpřístupnění muzea pivovarnictví veřejnosti a pořádání kulturních aktivit změřených na komunitní setkávání. Nikde v České republice neexistuje obdobné muzeum, nebo tak jedinečná kulturní památka, která by oblast pivovarnictví mapovala v celé jeho šíři. Takřka 4000 m2 výstavních ploch tvoří logický okruh od vstupních surovin po výsledný produkt, zahrnující mimo uvedené technologické procesy také architekturu a místopis. Několik okruhů bude tvořeno zčásti muzeálními exponáty a zčásti funkční 2 pivovarskou technologií z 30.let 20. století.

Hlavní cílovou skupinu projektu tvoří veřejnost (návštěvníci muzea a kulturních programů) a studenti různého věku, včetně odborné veřejnosti.

Webové stránky ZP, NKM www.fondyehp.cz/www.norskefondy.cz

Oficiální stránky Fondů EHP a Norska www.eeagrants.org

Revitalization of the Liechtenstein brewery, restoration of original technology and opening of a unique brewery museum and archive in Kostelec nad Černými lesy

The project “Revitalization of the Liechtenstein brewery, restoration of original technology and opening of a unique brewery museum and archive in Kostelec nad Černými lesy” was officially launched on April 15, 2021. The project financed by the EEA Funds 2014 - 2021 will be completed by April 2024.

The recipient of the grant is the National Museum of Brewing, the project partners are the Czech Technical University in Prague, Faculty of Architecture - the Research Centre for Industrial Heritage FA CTU Prague for the Czech Republic, the Kveiktraining.com for the Kingdom of Norway and the Herring Era Museum for Iceland http://www.sild.is/en.

The above-mentioned partners have entered the project on the basis of long-term experience in the fields of museology, brewing, operation of technical monuments and the study of malting and brewing.