Slavná pivovarská minulost
ve vaší blízkosti


INTERAKTIVNÍ MAPA ZANIKLÝCH PIVOVARŮ


Pivovarská tradice
v Kostelci nad Černými lesy

1498

VÝSADA VYRÁBĚT SLAD A PIVO

Vladislav II. Jagellonský povyšuje Kostelec nad Černými lesy na městys
a povoluje slady dělati, piva vařiti a také ven prodávati v sobotu po sv. Řehoři.


1837 - 1841

POŽÁR A BUDOVÁNÍ
NOVÉHO PIVOVARU

V roce 1836 lehl starý zámecký pivovar zcela popelem! V následujících letech je vybudován v podzámčí pozdně barokní pivovar tak, jak jej známe dnes.


1873

VELKÁ REKONSTRUKCE PIVOVARU

Probíhá rozsáhlá výstavba, postaven je sladovnický hvozd, varna, štoky, spilky a ležácké sklepy.


1897

PŘESTAVBA NA PARNÍ POHON

Pivovar je přestavěn na parní pohyb. Rozšiřují se sklepy a je přistavěn tovární komín.


1924

PRVOREPUBLIKOVÁ PRIVATIZACE

Akciová společnost hostinských kupuje pivovar od knížete Jana II. z Liechtensteinu.

31.10. 1924 Pivovar od knížete Jana II. z Liechtensteinu kupuje akciová společnost hostinských

1931 - 1932

VELKÁ MODERNIZACE PIVOVARU

Je postavena většina současného dochovaného funkčního vybavení pivovaru
- nová varna, chladicí štoky a další technologické celky.


1948

ZNÁRODNĚNÍ PIVOVARU

Právoplatní majitelé přicházejí o svůj majetek a pivovar se ocitá ve státních rukou. V následujících dekádách postupně utlumuje svou výrobu a upadá.


1974

KONEC ZNAČKY ČERNOKOSTELECKÉ PIVO

Pivovar zavírá svoje vlastní stáčírny. Varna v Kostelci dál pivo vaří,
ale vozí jej na stáčení do Velkých Popovic.


1987

POSLEDNÍ VÁRKA ČERNOKOSTELECKÉHO PIVA

Léta útlumu bohužel vrcholí těsně před revolucí.
Pro 20. století je toto poslední várka piva z černokostelecké varny.


1994

ÚPLNÉ ZAVŘENÍ PIVOVARU

Provoz pivovaru Kostelec nad Černými lesy včetně sladovny oficiálně kompletně ukončen.


1996

MILAN A TOMÁŠ VSTUPUJÍ NA SCÉNU

Seznamují se provozovatelé dvou studentských klubů, Tomáš Vodochodský a Milan Starec.
Spolu s Pavlem Jáklem začínají prozkoumávat pivovary a zachraňovat mizející technologie.


2001

DEJ BŮH ŠTĚSTÍ, s.r.o.
KUPUJE KOSTELECKÝ PIVOVAR

Naši dva věčně žízniví a naivní pivovarští nadšenci zakládají společnost Dej Bůh štěstí s.r.o. a kupují Černokostelecký pivovar.


2007

NÁRODNÍ MUZEUM PIVOVARNICTVÍ

Oficiálně je založeno Národní muzeum pivovarnictví, o.p.s.,
shromažďující exponáty a technologie zrušených a zavřených pivovarů.


2009

V KOSTELCI SE HOSTÍ A OPĚT VAŘÍ PIVO!

V Černokosteleckém pivovaru otevírá hostinec navazující na původní tradici a znova se rozbíhá výroba piva v minipivovaru.


2018

NEMOVITÁ KULTURNÍ PAMÁTKA

Černokostelecký pivovar jako celek je prohlášen za nemovitou kulturní památku.
O rok později dochází k zapsání dochovaných pivovarských technologií do muzejních sbírek.
Startuje projekt rekonstrukce budov a opravy strojů financovaný z fondů EHP.